Prodej a doprava betonových výrobků

+420 777 344 949

kontakt@miroslavsmid.cz

Choceradská 6, 251 62 Svojetice u Prahy | Otevírací doba po - pá 7-18 hod., sobotní provoz po telefonické domluvě.

Komplexní dodávky betonových jímek Gama

betonova-jimka-gama

 • Dovezeme nákladní dopravou
 • Provedeme výkopové práce
 • Betonové jímky usadíme jeřábem

Ceník jímek Gama

Zajímají Vás reference?

jimka-gama

Máme pro Vás připravené fotogalerie od roku 2008 až po současnost, které pravidelně aktualizujeme.

Ukázat více referencí

Máte dotaz?

Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme

martinu

Miroslav Martinů

+420 777 582 281

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Betonové prefabrikované nádrže GAMA typ F

Použití

Základní akumulace odpadních vod u rodinných domků, rekreačních zařízení, drobných provozoven a jiných objektů (nádrže odpovídají požadavkům ČSN 75 6081 „Žumpy") Doplňkové akumulace dešťových vod retence dešťových vod.

Popis

Plochá obdélníková prefabrikovaná podzemní nádrž skládající se z vlastní nádrže (dále jen jímky) poklopu a vyrovnávacích prstenců. Jímka je vodotěsná ve smyslu ČSN 75 0905. Pro výškové zarovnání vstupu (úrovně poklopu) s okolním terénem lze mezi nádrž a poklop vsadit typizované vyrovnávací prstence. Nádrž je možné při splnění dále uvedených podmínek osadit do terénu bez dalšího statického zajištění (nádrž je samonosná).

Jímka

Uzavřená nádrž sestavená ze dvou pevně a vodotěsně spojených přesných železobetonových prefabrikovaných dílců (beton tř. C 35/45 XA1 dle ČSN EN 206-1; armatura ocel tř. BSt 500 dle DIN 488 event. 10505 dle ČSN 41 0505). Jímka je standartně opatřena nátokovým otvorem s šachtovou průchodkou s těsněním a jedním otvorem pro šachtový vstup o průměru 625 mm. Vně tohoto otvoru je vybráno osazení pro uložení rámečku poklopu nebo osazení TBS prstenců.

Poklop jímky

Typizovaný výrobek pro vodohospodářské účely dle ČSN EN 124 sestávající se z rámečku a plného poklopu o průměru 600 mm pro zatížení (třídu) A -15 kN nebo B - 125 kN dle ČSN EN 124.

Vyrovnávací prstence TBS

Typizovaný výrobek pro vodohospodářské účely dodávaný ve výškách 60, 80 a 100 mm.

Výrobní možnosti jímek - variabilita

Nádrž je možné při výrobě přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka v těchto parametrech:

 • počet a umístění nátokových otvorů (jeden DN 150 ve standartním provedení)
 • počet a umístění vstupních otvorů v plochém víku (jeden ve standartním provedení)
 • únosnost (třída) poklopu
 • typ poklopu (standardně BEGU)

Osazení jímky do terénu

Je možné osadit do terénu bez dalšího statického zajištění za podmínky, že maximální výška zasypání stropu je 2,00 m. Hloubka základové spáry pro nejvyšší typ nádrže smí být tedy max.. 4,50 m. Nádrže musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k pojíždění terénu nad nádržemi a v jejich těsném okolí vozidly. Hladina spodní vody nesmí zasahovat nad úroveň základové spáry.

Manipulace a doprava jímek

S jímkou je možné manipulovat pomocí jeřábu odpovídající hmotnosti manipulovaných částí a manipulační vzdálenosti. Pro zavěšení je jímka opatřena čtyřmi oky. S poklopem a vyrovnávacími prstenci je možné manipulovat ručně. Dopravu je nutné provádět na dopravních prostředcích odpovídajících nosnosti a rozměrům.

Instalace a stavební připravenost

Pro uložení je nutné vyhloubit stavební jámu odpovídající velikosti jímky a dnem vyrovnaným pískem nebo štěrkem (není třeba betonového základu). Pískové (štěrkové) lože musí být vodorovné a stejnoměrně zhutněné. V případě, že by se pod dnem nádrže vyskytovaly nestejnoměrné základové poměry (např. části původních základových pasů apod.), musí být tyto překážky odstraněny na hloubku mim. 500 mm a musí zde být zřízen hutněný roznášecí polštář. Ke stavební jámě musí být možný přístup pro odpovídající dopravní prostředek a jeřáb.

Osazení

Způsob osazení do terénu musí být řešen v rámci stavebního projektu zpracovaného oprávněnou osobou. Osazení se provádí následujícím postupem:

 • uložení jímky do stavební jámy
 • viz odstavec stavební připravenost
 • vyskládání komínku z distančních kroužků TBS pro dorovnání s terénem
 • uložení poklopu - napojení potrubí do nátokového otvoru nasazením potrubí do průchodky
 • zahrnutí zeminou (je možné použít místní materiál z výkopu)

Zasypávání jímek

Nádrž musí být zasypávána stejnoměrně po celém obvodu. Spolu se zasypáváním musí být nádrž postupně plněna vodou vždy přibližně do výšky okolního obsypu. Tímto postupem dojde k dokonalé konsolidaci podloží pod nádrží, zamezí se vzniku poklesů terénu nad nádrží po jejím naplnění a zamezí se vzniku lokálního přetížení konstrukce.

Gama jímky - technické parametry

Označení F8 F10 F12 F15 F20 F25
Vnější délka L ( mm )   3880     6150  
Vnější šířka B ( mm )   2500     2500  
Vnější výška H ( mm ) 1500 1750 2000 1700 2100 2500
Užitný objem V ( m3 ) 8 10 12 15 20 25
Hmotnost jímky ( kg ) 9600 10500 11800 14000 15500 17500